Biz hakda

Zhejiang Lingyang lukmançylyk enjamlary, Ltd.

1987-nji ýylda döredildi, 1000 işgäri bolan Hytaýyň günorta-gündogarynda bir gezek ulanylýan lukmançylyk enjamlaryny öndüriji.Zawodymyz 70000 inedördül metr meýdany tutýar, şolardan 20 000 inedördül metr 100 000 000 GMP arassa otagdyr.

has giňişleýin gör

Kompaniýanyň taryhy

"Zhejiang Lingyang Medical Apparatus Co., Ltd" 1987-nji ýylda döredildi, 1000 işgäri bilen Hytaýyň günorta-gündogarynda bir gezek ulanylýan lukmançylyk enjamlaryny öndüriji.

 • Lingýan, Hytaýda steril awtomatik ýapylýan şprisleriň ilkinji hasaba alyş şahadatnamasyny aldy.

 • Lingýan, BSG tarapyndan Hytaýda awtomatiki ýapylýan şprisleri ýeke-täk üpjün ediji hökmünde hasaba alyndy.

 • BD kompaniýasy bilen bilelikde kesgitlenen dozada immunizasiýa etmek üçin awtomatik ýapylýan şprisleriň senagat standarty üçin - Sterile gipodermiki şprisleriň 3-nji bölümi.

 • Lingýan pes garşylykly şprisini üstünlikli ösdürdi

 • Derman süzgüçleri hökmünde ion membranalaryny ösdürmek üçin Hytaý Atom Energiýasy Barlag Instituty bilen hyzmatdaşlyk etdi

 • Bir gezek ulanylýan kombinasiýa tüýkülik sorujy turba we awtomatiki suwuklygy saklaýan infuziýa toplumyny döretdi

 • Daşary ýurt importynyň ornuna IV kanula öndürildi

  Müşderilere ýokary hilli önümler bermäge çalyşýarys.Maglumat soraň, Mysal we sitata, Biziň bilen habarlaşyň!

  derňew